February 24, 2018

Featured

Official ODF Logo

Jijjiira tartiiba Qubee Afaan Oromoo illaalchisse ibsa ADO

Jun 7, 2017

Kufuu fi masheennuu sirna barnoota TPLF-EPRDFiif Qubeen Afaan Oromoo itti hin gaafatamu! Jijjiira tartiiba Qubee Afaan Oromoo illaalchisse ibsa ADO Duulli dhoksaadhaan sirnaa fi tartiiba qubee afaan Oromoo walumaagalatti sabboonummaa Oromummaa kolaasuu fi suuta suuta Qubee Afaan Oromoo haqanii Qubee Sabaan (Ge’ez) bakka buusuuf godhamu dhiyeenya kana saaxilamuun ifaadha. Shiri «Ijoolleen Oromoo Qubee Afaan Oromootiin (Latin) baratan dubbisu waan dadhabaniif qorannoon godhamee maddi rakkoo kanaa tartiiba Qubee Afaan Oromooti jedhamee ABCn gara LAGMtti jijjiiramuun isaa heddu waan nama gaddisiisuu fi nama qaanessuu jenna. Qorannoo godhame jedhamuu fi rakkoo dubbisuu dadhabuu barattoota Oromoo jidduu hariiroon bifa kamiiyyuu akka hinjirre qormaanni jeedhame…

JointStatement

Ibsa KQ Jaarmolii Bilisummaa Oromo Afurii (ADO, ABO, ABO-“T”, KWO)

Mar 1, 2017

28 Gurraandhala/February 2017 Weerrarri Shanyii Duguuggii fi Saamicha Lafaa Oromo irratti Baname Ibsa KQ Jaarmolii Bilisummaa Oromo Afurii (ADO, ABO, ABO-“T”, KWO) Mootummaan Itoophiyaa Adda Bilsummaa Ummata Tigraayin (ABUT) durfamu, kan sochii bulisummaa fi abbaa biyyumaa ummanni Oromo November 2015 hammaa October 2016 kara nagayaa fi naamusa guddaan geggeesseen hundeen roora’e, Muddee bara 2016 irraa jalqabee ummata Oromo irratti weerara shanyii duguuggii fi saamicha lafa gegeessaa jira. Weerarri sanyii duguuggii fi saamicha lafaa kun ummataa fi lafa ball’oo Oromiyaa irratti banamee deemaa jira. Weerarri kun Baha Oromiyaa irraa Qumbi, Cinaaqsan, Miidhagaa Lolaa, Gursum, Mayyuu Mulluqqee, Baabilee, Carcar/Gumbii Bordodde, Baale Daawwee…

JointStatement

Statement by the Coordinating Committee of Four Oromo Organizations

Mar 1, 2017

28 February 2017 Statement by the Coordinating Committee of Four Oromo Organizations We the undersigned four Oromo liberation organizations, strongly condemn the land-grab and ethnic-cleansing policy in Oromia region of Ethiopia in general and Hararghe, Bale and in Borana-Guji zones in particular. This is the result of the narrow ethnically-based Ethiopian government which, since 1991, is controlled and dominated by the Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) representing about six percent of the population of Ethiopia. The TPLF leadership hates Oromo numerical asset as they are the single largest national group in Ethiopia. For that purpose the TPLF adopted a secret…

coalition

የዶ/ር መረራ ጉዲናን በግፍ መታሠር አስመልክቶ ከኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ

Dec 10, 2016

በአገራችን የመንግሥትን ሥልጣን በሕዝቦች ፍላጎትና ምርጫ ሣይሆን በጠመንጃ አፈሙዝ የተቆጣጠረዉ የህወሐት አገዛዝ ለዓመታት ለዘለቀዉ የኢትዮጵያ ሕዝቦች የዲሞክራሲ፣ የእኩልነትና የነፃነት ጥያቄዎች ተገቢዉን መልስ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎቹን በማንሣት የሚታወቁትንና ሕዝብ የሚቀበላቸዉንና የሚከተላቸዉን የፖለቲካ ድርጅቶች መሪዎች፣ የሕዝብን ድምፅ በሰላማዊ መንገድ በማንፀባረቅ የሚታወቁ ጋዜጠኞችን፣ ወጣት ተማሪዎችን፣ በአጠቃላይ ፍፁም ሰላማዊ በሆነ መንገድ የመብት ጥያቄ የሚያነሱ ንፁሃን ዜጎችን በጅምላ ማሠር፣ ከአገር እንዲሰደዱ ማድረግና በወገንተኛ ወታደሮቹ አማካይነት መፍጀት የዘወትር ተግባሩ ማድረጉ ከኢትዮጵያ ሕዝቦች የተሰወረ አይደለም፡፡ ራሱን የኢትዮጵያ መንግሥት ብሎ የሚጠራዉ ይህ ሕወሐት-መራሽ የዘራፊዎች ቡድን ሰሞኑን ደግሞ ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት በታየዉ የሥርዓቱ የግፍና የስቃይ እርምጃዎች ባለመደናገጥና ተስፋም ባለመቁረጥ የአገዛዙ መሪዎች ከዛሬ ነገ ወደልቡናቸዉ ተመልሰዉ እንደሰዉ በማሰብ ሕዝቦቻችን ለሚጠይቋቸዉ…

coalition

Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa Ilaalchisee Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa Irraa Ibsa Kenname

Dec 10, 2016

Aangoo mootummaa biyya keenyaa fedha ummataatiin ala humna qawweetiin kan dhuunfate Wayyaaneen, gaafii bilisummaa, wal-qixxuumaa fi diimookraasii sabnni bal’aan yeroo dheeraaf dhiheeffachaa tureef deebii keennuu lagatee warra gaaffilee kana dhiheessuun beekaman hayyoota, hooggantoota siyaasaa fi jarmiyaalee adda addaa, gaazeexessitoota, barattoota fi lammiiwwan mirga saba isaanii karaa nagaa mormmachuuf ol ka’an hunda hidhuun, biyyaa baasuun, akkasumas waraana isaa uummattoota Itiyoophiyaatiif otoo hinta’iin sirnichuma tiksuudhaaf ijaarame itti bobbaasuun ajjeesuu fi lafarraa duguuguu hojii guddaa taasifachuun isaa ifa bahee jira. “Mootummaa Itiiyoophiyaa” jedhee kan if saadu murni saamtuu Wayyaaneen durfame kun torbban darbe kana keessa gocha hamaa tokkoon as bahee jira. Gocha suukanneessaa…

Official ODF Logo

Ethiopia Silences Last Legal Independent Oromo Opposition Voice

Dec 2, 2016

For Immediate Release December 1, 2016 Ethiopia Silences Last Legal Independent Oromo Opposition Voice Statement of the Oromo Democratic Front (ODF) The Oromo Democratic Front (ODF) condemns in the strongest terms the detention of prominent Oromo and Ethiopian opposition leader Dr. Merera Gudina, Chairman of the Oromo Federalist Congress (OFC) and Vice-Chairman of the Coalition Ethiopian Federal Democratic Unity Forum, known by its Amharic acronym as MEDREK. The Ethiopian authorities detained Dr. Gudina, a vocal critic of the ruling party, upon his return from addressing the European Parliament in Brussels. The arrest is allegedly for transgressing the country’s two-month old…

coalition

Declaration of the Founding of the Ethiopian National Movement (ENM)

Nov 3, 2016

Declaration of the Founding of the Ethiopian National Movement (ENM) It cannot be lost on anyone at this juncture that the struggle of the peoples of Ethiopia for freedom, democracy and justice has entered a critically decisive stage. The fact that the popular struggle, born of the injustice and repression visited upon the population for a quarter of a century by the TPLF-led regime, is sustained for over a year in the face of mass killings and massive detentions unambiguously tells us that it has opened a new chapter. Due to the population’s refusal to be ruled as before and…

coalition

የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ምሥረታ መግለጫ

Nov 3, 2016

የኢትዮጵያ አገራዊ ንቅናቄ ምሥረታ መግለጫ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ለነፃነት፣ ለዲሞክራሲና ለፍትህ የሚያደርጉት ትግል እጅግ ወሳኝ ወደሆነ ደረጃ እየተሸጋገረ መሆኑን ሁላችንም የምንገነዘበዉ ነዉ፡፡ በሕወሐት ግፈኛ አገዛዝ ሥር ላለፉት ሃያ-አምስት ዓመታት በሕዝቦቻችን ላይ የወረደዉ ግፍና መከራ ከልክ በማለፉ የተቀጣጠለዉና ላለፈዉ አንድ ዓመት ካለማቋረጥ የቀጠለዉ የእምቢተኝነትና የአልገዛም ባይነት ሕዝባዊ የተቃዉሞ ትግል ለዓመታት ሲካሄድ የቆየዉ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ትግል አዲስ ምዕራፍ ላይ መድረስ መገለጫ ነዉ፡፡ በዚህ ዛሬም ድረስ እየተካሄደ ባለዉ ሕዝባዊ እምቢተኝነት ምክንያት በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ዳግም በመስቀለኛ መንገዶች ላይ ትገኛለች፡፡ በአንድ በኩል መሠረታዊ የሆነ የሥርዓት ለዉጥ የሚፈልጉ ሕዝቦች እስከ አፍንጫዉ ከታጠቀ ጨካኝ የገዢ ቡድን ጋር የሞት ሽረት ትግል የሚያደርጉበት፤ በሌላ በኩል ሕወሐት መራሹ ቡድን በመሣሪያ…

coalition

Waltahiinsa Ijaaramuu Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa

Nov 3, 2016

Waltahiinsa Ijaaramuu Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa Uummattootni Itiyoophiyaa bilisummaa, diimokirasii fi haqaaf qabsoon taasisan sadarkaa guddaa irra gahuu isaa hundi keenya ni hubanna. Waggoota digdamii-shanan darbaniif sirna bittaa TPLF jalatti rakkoon ummata keenya irra gahe daangaa waan darbeef sirna kana jalatti garbummaadhaan buluun nu gahe jedhanii gara-kutannoodhaan falmii jalqabuun isaanii qabsoon daandii adda addaatiin waggoota dheeraadhaaf adeemisifamaa ture sadarkaa ol’aanaa irra gahuu isaa kan ifatti mul’isee dha. Sababa qabsoo mirgaa hardhallee gaggeeffamaa jiru irraan kan ka’e, biyyi Itiyoophiyaa garamitti akka deemtu haala nama wallaalchisu irra gahee jira. Karaa tokko ummattootnni sirni bittaa kun akka jijjiiramu gaafatan loltoota mootummaa meeshaa waraanaa hammayyaa…

ODF OpenLetter

ODF PROPOSAL: SEEKING THE NEXT BREAKTHROUGH IN DEMOCRACY AND MULTINATIONAL FEDERATION IN ETHIOPIA

Oct 23, 2016

Issued October 21, 2016 A PROPOSAL OF OROMO DEMOCRATIC FRONT Our Common Future: A Proposal INTRODUCTION Ethiopia stands at a crossroads, once again. But this time the prospects facing it are much more starkly contrasting than during past instances of change. If it is put on one course of change, achieving a final breakthrough to a common democratic future looks distinctly promising. If such a course is blocked or not pursued by the stakeholders, on the other hand, the breakdown of order appears threateningly possible. The time to put the country on the right course is now. Unless a country-wide…

Statements

Official ODF Logo

Another State of Emergency in Ethiopia?

ODF Statement For Immediate Release: Another State of Emergency in Ethiopia? There is nothing more counterproductive than drinking salt water in order to quench one’s thirst. Similarly, re-imposing another state of emergency in Ethiopia in order to suppress society’s legitimate resistance against the imposition of an illegitimate coercive order can only exacerbate an already fragile security situation. When will Ethiopia’s rulers understand that the wielding of naked force is the root cause of the turmoil that has ravaged the country during the last three years? The people have no other option than stepping up their resistance until their rights as individuals…

Official ODF Logo

ODF Statement on the Release of Bekele Gerba and Colleagues from Detention

We are relieved and elated to learn that Bekele Gerba and colleagues have been released from detention. Bekele in particular has established himself as a giant but gentle champion of nonviolent struggle for justice. To the vast majority of Ethiopians, Bekele Gerba represented the moral clarity of Martin Luther King Jr. and the defiance and steadfastness of Nelson Mandela. We congratulate his family, colleagues in the struggle and friends and the Oromo and Ethiopian populace at large for winning his freedom. We believe his release marks a major milestone opening the democratic space to resolve all the political, economic and…

Official ODF Logo

NEW: ODF on the just released statement by the Central Committee of OPDO_February 6, 2018

FOR IMMEDIATE RELEASE: ODF on the just released statement by the Central Committee of OPDO We have reviewed, with great interest and care, the just released statement of the just concluded meeting of the Central Committee of the Oromo People’s Democratic Organization (OPDO), the governing party in the Oromia National Regional State, and a constituent member of the ruling Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF). In the statement, OPDO expressed its willingness and readiness to work with Oromo opposition groups, both inside the country and outside, in promoting the interests and wellbeing of the Oromo people and all the people…

Official ODF Logo

For Immediate Release: Oromo Democratic Front (ODF) Applauds the Release of Dr. Mararaa Guddinaa

For Immediate Release: Oromo Democratic Front (ODF) Applauds the Release of Dr. Mararaa Guddinaa The Leadership and Members of the Oromo Democratic Front (ODF) applaud the decision to release Dr. Mararaa Guddinaa, Chairman of Oromo Federalist Congress (OFC), and the few other political prisoners from prison. We are cognizant that tens of thousands are still in detention—including notable voices of dissent and prisoners of conscience such as Bekele Garbaa, Dejene Tafa, Addisuu Bulaalaa, Olbaana Leellisaa, Ahmedin Jabal Muhammad Andualem Arage, and Eskinder Naga. We therefore urge the ruling party, in the spirit of promoting national reconciliation and creating a conducive…