March 21, 2019

Waltahiinsa Ijaaramuu Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa

coalition

Waltahiinsa Ijaaramuu Sochii Biyyaa Itiyoophiyaa Uummattootni Itiyoophiyaa bilisummaa, diimokirasii fi haqaaf qabsoon taasisan sadarkaa guddaa irra gahuu isaa hundi keenya ni hubanna. Waggoota digdamii-shanan darbaniif sirna bittaa TPLF jalatti rakkoon ummata keenya irra gahe daangaa waan darbeef sirna kana jalatti garbummaadhaan buluun nu gahe jedhanii gara-kutannoodhaan falmii jalqabuun isaanii qabsoon daandii adda addaatiin waggoota dheeraadhaaf adeemisifamaa ture sadarkaa ol’aanaa irra gahuu isaa kan ifatti mul’isee dha. Sababa qabsoo mirgaa hardhallee gaggeeffamaa jiru irraan kan ka’e, biyyi Itiyoophiyaa garamitti akka deemtu haala nama wallaalchisu irra gahee jira. Karaa tokko ummattootnni sirni bittaa kun akka jijjiiramu gaafatan loltoota mootummaa meeshaa waraanaa hammayyaa…

Read More

ODF PROPOSAL: SEEKING THE NEXT BREAKTHROUGH IN DEMOCRACY AND MULTINATIONAL FEDERATION IN ETHIOPIA

ODF OpenLetter

Issued October 21, 2016 A PROPOSAL OF OROMO DEMOCRATIC FRONT Our Common Future: A Proposal INTRODUCTION Ethiopia stands at a crossroads, once again. But this time the prospects facing it are much more starkly contrasting than during past instances of change. If it is put on one course of change, achieving a final breakthrough to a common democratic future looks distinctly promising. If such a course is blocked or not pursued by the stakeholders, on the other hand, the breakdown of order appears threateningly possible. The time to put the country on the right course is now. Unless a country-wide…

Read More

Statement by the allied Oromo liberation forces on the official declaration of a State of Emergency by the TPLF shifta regime in Finfinne/Addis Ababa

Official ODF Logo

The declaration of a State of Emergency by the lawless TPLF regime in Ethiopia is a blatantly egregious act making a bad situation a lot worse. Statement by the allied Oromo liberation forces on the official declaration of a State of Emergency by the TPLF shifta regime in Finfinne/Addis Ababa While Oromia is in mourning, burying the dead and still counting victims of the October 2 Irreecha Massacre, the lawless regime that perpetrated that Irreecha tragedy has declared a state of emergency in the country. “State of emergency” primarily aims lawful protection of life and property. But this is TPLF…

Read More

ODF/PG7 – የእሬቻ ክብረ በዓል ተሣታፊዎችን ፍጅት በተመለከት ከኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር(ኦዲግ) እና ከአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ

Official ODF Logo

የሃያ-አምስት ዓመታት የሕወሐት አገዛዝ ቁም ስቅላችሁን ያሣያችሁና ከመሞት በላይ ከመኖር በታች የሆነ የሰቀቀን ኑሮ የምትገፉ ዉድ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ሆይ፡- የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዲግ) እና የአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ ከቡሾፍቱ የተሠራጨዉን የወገኖቻችንን እልቂት የሚገልፅ እጅግ በጣም ዘግናኝ የሆነ ዜና የተከታተልነዉ በቃላት ለመግለፅ በሚያስቸግር የሃዘንና የጭንቀት ስሜት ነዉ፡፡ የፋሺስቱ ወያኔ አጋዚ ሠራዊት በኦሮሚያ ክልል ቡሾፍቱ በሚገኘዉ ሆረ አርሰዲ የእሬቻን በዓል ለማክበር በተሰበሰቡ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ላይ የወሰደዉ ጭካኔ የተመላበት እርምጃ ህዝብን አስተዳድራለሁ ብሎ በመንግሥትነት ሥልጣን ላይ በተቀመጠ አካል ዕዉቅናና ትዕዛዝ የተፈፀመ መሆኑ የዚህን ዘረኛ ሥርዓት መሪዎች እንደሰዉ ማሰብ መቻል እንድንጠራጠር አድርጎናል፡፡ የእሬቻ በዓል የኦሮሞ ሕዝብ ለዘመናት ታግሎና ተንከባክቦ በመጠበቅ ካቆያቸዉ…

Read More

ODF/PG7 – Ayyaana Irreecha Oromoo irratti dhumiinsaa fi ajjeechaa gahe ilaalchisee ibsa Adda Diimookraatawaa Oromoo (ADO) fi Arbanyooch Ginbot 7 irraa kenname

Official ODF Logo

Ayyaana Irreecha Oromoo irratti dhumiinsaa fi ajjeechaa gahe ilaalchisee ibsa Adda Diimookraatawaa Oromoo (ADO) fi Arbanyooch Ginbot 7 irraa kenname Waggoota diddamii-shaniif bittaa Wayyaanee jalatti, du’aa olii fi jiraa gadiitti lakkaawamtanii kan dhiitamaa fi hiraarfamaa jirttan lammiiwwan Itiyoophiyaa! Dhumiinsaa fi ajjeechaa ummata keenya irra gahe ilaalchisee oduu gaddisiisaa Bushooftuu dhaa tamsa’eerifaatuu guddaadhaan hordofaa turre. Humna waraana faashistii Wayyaanee kan Agaazii jedhamee waamamuun dhumiinsaa fi ajjeechaan ummata Oromoo maliyoonaa hedduun lakkaawamu kan nagaadhaan ayyaana Irreechaa kabajauuf Hora Arsaadeetti yaa’ee irra gaye, beekumsaa fi ajaja mootummaa biyyan bulcha jedhee if dhaaduun gaggeeffamuun isaa matootii fi hooggantooti mootummaa kanaa sammuu akka namaatti yaadu dhabuu…

Read More

ODF Statement on Bushooftu Irreechaa Massacre

Official ODF Logo

Oromo Democratic Front Statement on Bushooftu Irreechaa Massacre The Ethiopian security forces fired tear gas and live bullets to disperse millions of Oromo youth peacefully calling for an end to authoritarian rule triggering a melee in which hundreds attending the annual Irreechaa (thanksgiving) died in the most gruesome manner. The Oromo Democratic Front (ODF) expresses its deeply felt condolences to the Oromo nation that suffered its worst one-day calamity in its long and tortured history. To the families and loved ones of the martyred, we and the entire nation mourns with you. To those sustaining wounds and injuries, both physical…

Read More

Public Statement by the Coordinating Committee of Oromo Liberation and Independent Organizations

agreement

Public Statement by the Coordinating Committee of Oromo Liberation and Independent Organizations The Coordinating Committee of the four Oromo liberation organizations announce the successful conclusion of its meeting from 15-17 September 2016 held in Farmington, Minnesota. In its deliberations, the Committee noted with satisfaction successes in executing joint projects and identifying and adopting innovative ways to further quicken the pace in carrying out the objectives set out in the agreement concluded earlier in May 2016. The Committee also resolved to build on the positive experiences this far and to draw lessons from issues encountered in the pursuit of common national…

Read More

ከኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባርና ከአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ የወቅቱን የኢትዮጵያ ሁኔታ በማስመልከት የተሰጠ መግለጫና ለሁሉም ነፃነት ፈላጊ ወገኖች የቀረበ ጥሪ

Official ODF Logo

ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባርና ከአርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ዲሞክራሲ ንቅናቄ የወቅቱን የኢትዮጵያ ሁኔታ በማስመልከት የተሰጠ መግለጫና ለሁሉም ነፃነት ፈላጊ ወገኖች የቀረበ ጥሪ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ለነፃነት፣ ለፍትህ፣ ለእኩልነትና ለትክክለኛ ዲሞክራሲ የሚያደርጉት የብዙ ሺህ ንፁሃን ዜጎችን የሕይወት መስዋዕትነት የጠየቀ የተቃዉሞ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ ከመቀጠልም አልፎ ወደከፍተኛ ደረጃ ተሸጋግሯል፡፡ የዛሬዉ የሕዝባችን ትግል የአገዛዙን የከፋፍሎ መግዛት ግንብ ንዶ በተባበረ መንፈስና በአንድ ድምፅ የጋራ ጠላቱ የወያኔ አገዛዝና አልጠግብ ባይ ዘራፊ መሪዎቹ ብቻ መሆናቸዉን በማያሻማ ቋንቋ ከሚገልፅበት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን በተግባር አሣይቷል፡፡ ለዚህ ደግሞ አስረኛ ወሩን የያዘዉ የኦሮሞ ሕዝብ የነፃነት ትግልና በጎንደር የተቀጣጠለዉና ወደሌሎችም የአማራ ክልል አካባቢዎች በፍጥነት የተዛመተዉ የአማራ ሕዝብ የነፃነት ትግል ተሣታፊዎች ያነሷቸዉ መሠረታዊ ጥያቄዎች፣…

Read More

ADO fi PG7 – Haala Amma Itoophiyaa Keessa Jiru Ilaalchisee Ibsa Dhihaate

Official ODF Logo

Adda Demookiraatawaa Oromoo fi Sochii Demookiraasii fi Tokkummaa Arbanyoochi Ginboot 7 Irraa Haala Amma Itoophiyaa Keessa Jiru Ilaalchisee Ibsa Kennamee fi Waamicha Qaamota Bilisummaa Barbaadan Hundaaf Dhihaate Qabsoon wareegama lubbuu namoota kumaatamaan lakkaawamni gaafate kan uummattoonni Itoophiyaa bilisummaa, haqa, wlaqixxummaa fi dimookiraasii dhugaa mirkaneessuuf gaggeessaa jiran haalaan jabaatee itti fufuu bira darbee sadarkaa ol’aanaatti cehee jira. Yeroo ammaa uummattoonni Itoophiyaa qabsoo walhubannoodhaan gaggeessaa jiraniin toftaa qoqqoodanii bituu Wayyaaneen waggoota digdamii-shanan dabraniif itti gargaaramaa turte cabsuu danda’aniiru. Haala walii galtee fi waliif tumsuu irratii hundaawuudhaan diinni keenya inni guddaan sirna bittaa Wayyaanee fi hooggantoota sirnichaa warra kaayyoo isaanii qabeenya biyyittii saamanii…

Read More

Ibsa ADO mana hidhaa Qilinto ilaalchisee

Official ODF Logo

Hagayya 5, 2016 Erga manni hidhaa naannoo magaalaa Finfinneetti argamu kan matootiin hoogganaa bebbeekamoon akka Obbo Baqqalaa Garbaafaa keessatti argaman gubatee kunoo ar’a guyyaan sadi darbeera. Haa ta’u malee mootummaan Itiyoophiyaa haala hidhamtooti kun keessa jiran maatii fi firoota isaanii waa takkallee hin hubachiisin jira. Haa du’an haa jiraatan kana jedhee waan hime hin qabu. Haalli biyya sana keessa jiru yeroo kam irra gar-malee hammaachaa jira. Diddaa uummataa ukkaamsuuf namoota kumaa ol ta’an ajjeesuu fi kumaatamaan kan lakkaawaman hidhuun, qabsoo fi mormii cimsaa, haala nageenya biyyattii ammo dukkaneessaa jira. Egereen mootummaa biyyattiis qarqara badiinsaarra waan gahe fakkaata. Mootummichi ibsa baasuu…

Read More