February 22, 2019

Ibsa Gaddaa Obbo Hundassa Waaqwayyaa

Official ODF Logo

Guraandhala 11, 2019 Ibsa Gaddaa obbo Hundasaa Waaqwayyaa Obbo Hundasaan abbaa isaa obbo Waaqawayyaa Lammeessaa fi harmee isaa adde Nagaasee Haroo irraa bara 1961, godina dhiha Shawaa, aanaa Midaa Qanyi, gammoojjii naannoo Obbee jedhamee beekamutti dhalate. Obbolaa dhiiraa sadii fi dubra lama qaba. Naannoon Midaaqeny jedhamtu dur Aanaa Calliyaa jala kan turte Magaalaan Geedoo jedhamti. Barumsa Fidala (qubee) qeesii baka Bixxillee jedhamtu irraa kaasee, Geedoo fi Amboon dabalatee rakkoo hedduu keessa darbuun mana barumsaa isaa sadarkaa lammaaffaa bara 1980 tti xumurate. Bara 1981 irraa hanga 1991 tti ganduma keessatti dhalateetti deebi’ee barsiisummaan tajaajilaa ture. Bara mootummaan dargii kufee dhaabni ABO…

Read More

Ibsa Koree ADO_Nov 29, 2018

Official ODF Logo

Ibsa Koree Giduu Adda Demokiraatawaa Oromoo Koreen gidduu Adda Dimokiraatawaa Oromoo walgahii addaa November 28-29 Finfinneetti qabaatee jira. Walgahii kana irrattis, imala qabsoo bilisummaa Oromoo kan waggoota shantaman darbee fi bakka har’a qabsichi irra ga’e gad-fageenyaan eega xiinxalee booda, lallaba kana baasuudhaan xumurame. Yaa saba Oromoo fi humnoota politikaa Oromoo! Bakka qabsoon bilisummaa Oromoo har’a irra jiru dur-hin jirre (unprecedented) ta’uu irratti yoo wal hubannoota cimaa qabaanne malee carraa waggaa dhiibba afur booda amma argame qisaasuun keenya ni mala jennee soda guddaa qabna. Kanaaf, namnii fi murni politikaa Oromoo hundi fi ilmaan sabichaa bal’aan, dhugaa ja’aan itti aansinee tarreessinu irratti…

Read More

ODF Statement on its delegation heading home

Official ODF Logo

A high level delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) has departed for home this afternoon for talks with the Ethiopian government. The ODF was formed in exile in 2013 with the hope of relocating at home among its people and conduct a nonviolent political struggle. After several years of relentless efforts to engage the Ethiopian government, the much anticipated day has arrived with great excitement. The Oromo Democratic Front (ODF) decided from its inception to pursue the path of nonviolent political struggle to defend the rights of the Oromo and other peoples, and secure freedom, justice, democracy, and prosperity…

Read More

የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ከኢትዮጲያ መንግስት ጋር ያደረገውን ንግግር ኣስመልክቶ መግለጫ

Official ODF Logo

የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ልኡካን እና የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር አመራር አባላት በሀገሪቷ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተስተዋሉ የመጡ የማሻሸያ ለውጦችን አስመልክቶ ከግንቦት 3-4፣ 2010 ዓም ውይይት ኣካሄደዋል። የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በቆየ ፅኑ አቋሙ በመመስረት እነዚህ የማሻሸያ እርምጃዎች እንዲሰፉ፣ እንዲገለብቱና ፣ ጥልቀት እንዲኖራቸው ያለውን ፍላጎት በድጋሜ ያረጋግጣል። የኢትዮጵያ መንግሥት ልኡካን በበኩሉ በሰላማዊ መንገድ ከሚታገሉት ሁሉ ጋር ለመወያየትና ለመደራደር ያለውን ዝግጅትና ቁርጠኝነት ኣብስሯል። ሁለቱም ልኡካን ከኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ጋር የተጀመረው ውይይት ለሰፊ ውይይት ፈር ቀዳጅ መሆኑን ኣስምረውበታል። ገና ብዙ የሚቀር ቢሆንም፣ ኦዴግ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግሥት በተወሰዱት የማሻሸያና የለውጥ እርምጃች ተበራቷል። በዚህም መሠረት እውነተኛ ፍትሓዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሃገራችን ዕውን እንዲሆን የሚመኙ በሃገር ቤትም ሆነ…

Read More

Statement by ODF on talks with the Ethiopian Government

Official ODF Logo

A high-level delegation of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and a delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) held a fruitful discussion, from May 11-12, 2018, regarding the reforms currently unfolding in Ethiopia. Pursuant to its longstanding public position, the ODF reiterated its commitment to deepening and boadening the reforms and democratization process. The government delegation also expressed its enthusiasm to engage all those espousing nonviolent means of struggle. Both sides underlined that this discussion with the ODF is the beginning of a wider engagement. Although much needs to be done, the ODF is encouraged by…

Read More

Haasawa ADO fi Mootummaa Itoophiyaa Gidduu

Official ODF Logo

Jilli ol’aanaan aanga’oota Mootummaa Federaala Itoophiyaa fi jilli Adda Demokraatawaa (ADO) Oromoo, Ebla 11-12, 2018tti, jijjiiramoota biyya keessatti tatta’aa jiran irratti haasawa firii-qabeessa deemsisan. Ejjanna dhaabbataa yeroo dheeraaf ittiin masakamaa ture irra dhaabbachuudhaan, ADO jijjiiramoota deemaa jiran gadifageessuu fi babal’isuuf kutannoo qabu haaromse. Jilli mootummaas kanneen karaa hidhannoo-maleessaan qabsoo geggeessan cufa haasofsiisuuf qophii ta’u irra deebi’e ibse. Gamni lachii mariin kuni marii irra baldhaadhaaf kan jalqabaa fi kan karaa saaqu ta’uu jala muran. Wanti ammallee guutumuu qaban hedduu ta’ullee, ADO tarkaanfiilee qajeelaa mootummaan dhiheenya kana fudhate gammachuun simate. Akka kanaan, humnoonni sirni dhugaan haqaa fi demokraatawaa ta’e akka dhugoomu barbaadaan,…

Read More

ODF Statement on the election of Dr. Abiy Ahmed as Chairman of Ethiopia’s ruling party

Official ODF Logo

The Oromo Democratic Front (ODF) welcomes the election of Dr. Abiy Ahmed as Chairman of the Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) and as Ethiopia’s incoming Prime Minister. He comes into office at a critical period when the country is facing many domestic and regional challenges. He takes over a divided country, a fractured political system, a broken economy, a frayed social fabric amid a complex regional environment. The biggest challenge would be bringing about national reconciliation, ensuring justice, citizenship rights and equality for all. Ethiopia has age-old issues as well as new ones and we hope the new EPRDF…

Read More

Ummanni Oromoo Duula irratti Labsame Tokkummaa fi Gootummaan Mormuun ala Fala Biraa hin Qabu

Official ODF Logo

Ibsa Adda Demokraatawaa Oromoo (ADO): Ummanni Oromoo Duula irratti Labsame Tokkummaa fi Gootummaan Mormuun ala Fala Biraa hin Qabu Mootummaan abbaa-Irree Itoophiya gaaffii haqaa kan ummanni Oromoo karaa nagayaa fi seera-qabeessaan woggoota sadan dabraniif wareegama qaqqaalii itti baasuun gaafachaa turee fi itti jiru karaa qajeelaan deebisuu mannaa, Labsa Yeroo Muddamaa (LYM) irratti jigsee ilmaan sabaa ajjeechaa fi hidhaan alaakaa jira. Labsi kuni seeraa ala ta’uu daran rakkoo biyyattii kan hammeessu malee waan wayyeessu hin ta’u. Addi Demokraatawaa Oromoo (ADO) labsa kana ni balaaleffata; ni morma; duras ni dhaabbata. Carraa kanaanis ADOn ummata keenya kanneen murtii dabaa kana fuulaa-fuulatti dura dhaabbachuun…

Read More

Another State of Emergency in Ethiopia?

Official ODF Logo

ODF Statement For Immediate Release: Another State of Emergency in Ethiopia? There is nothing more counterproductive than drinking salt water in order to quench one’s thirst. Similarly, re-imposing another state of emergency in Ethiopia in order to suppress society’s legitimate resistance against the imposition of an illegitimate coercive order can only exacerbate an already fragile security situation. When will Ethiopia’s rulers understand that the wielding of naked force is the root cause of the turmoil that has ravaged the country during the last three years? The people have no other option than stepping up their resistance until their rights as individuals…

Read More

ODF Statement on the Release of Bekele Gerba and Colleagues from Detention

Official ODF Logo

We are relieved and elated to learn that Bekele Gerba and colleagues have been released from detention. Bekele in particular has established himself as a giant but gentle champion of nonviolent struggle for justice. To the vast majority of Ethiopians, Bekele Gerba represented the moral clarity of Martin Luther King Jr. and the defiance and steadfastness of Nelson Mandela. We congratulate his family, colleagues in the struggle and friends and the Oromo and Ethiopian populace at large for winning his freedom. We believe his release marks a major milestone opening the democratic space to resolve all the political, economic and…

Read More