February 22, 2019

NEW BOOK: The Journey of Oromo Struggle and ODF’s Vision

Book Cover Final_Front cover

THE JOURNEY OF OROMO STRUGGLE AND ODF’S VISION The Oromo Struggle In The 21St Century A NEW BOOK COMING SOON A book titled, “The Journey of Oromo Struggle and ODF’s Vision; The Oromo Struggle In the 21st Century” will soon be published and available on the market. The book revisits the long road the Oromo Struggle has travelled and assesses where it is today in seven parts and forty one chapters. It incorporates the vision set by the founders of the struggle, how Oromo nationalists and leaders interpret it today and, what is being offered as a better vision for…

KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul’ata ADO

Book Cover Final_Front cover

IMALA QABSOO OROMOO FI MUL’ATA ADO Qabsoo Bilisummaa Oromoo Bifa Jaarraa 21ffaan Gaggeessuu KITAABA HAARAYA DHIHEENYATTI MAXXANFAMEE DHIHAATU Kitaabni mata duree, “Imala Qabsoo Oromoo fi Mul’ata ADO jedhu dhihenyatti maxxnfamee dubbisaaf dhihaachuuf jiraachuu isaa yeroo ibsinu gammachuun. Kitaabni kun Imala dheeraa Qabsoon Bilisummaa Oromoo keessa darbee sadarkaa ammaarra ga’e irratti hundaa’ee kan qophaawe yoo ta’u, kutaa torbaa fi boqonnaa afurtamii ja’atti qoodamee dhihaate. Kitaabni Kun mul’ata qabsa’onni Oromoo ganama yeroo manaa ba’an qabatanii ka’an, qabsa’onni har’aa kan harkaa qabanii fi egeree Oromoof mul’ata irra wayyaa jedhamee akeekame hunda walitti qabatee kan dhihaatee dha. Haaluma kanaan kutaa jalqabaa kitaaba kanaa keessatti…