March 21, 2019

ODF Statement on EPRDF Proclamation on Oromia special rights on Addis Ababa (Finfinne)

Official ODF Logo

The Council of Ministers of the Ethiopian federal government released a statement on the long overdue legal assertion regarding the rights of the Oromia state on the capital. After careful reading and examination of the contents of the statement, we fail to see any substantial legal remedy that addresses the concern and the demand of the Oromo people. Contrarily, some of the rights that the statement tries to list are universal rights and basic freedoms that every citizen of a given country should have enjoyed in the first place and do not need a new proclamation. Moreover, we find the…

Jijjiira tartiiba Qubee Afaan Oromoo illaalchisse ibsa ADO

Official ODF Logo

Kufuu fi masheennuu sirna barnoota TPLF-EPRDFiif Qubeen Afaan Oromoo itti hin gaafatamu! Jijjiira tartiiba Qubee Afaan Oromoo illaalchisse ibsa ADO Duulli dhoksaadhaan sirnaa fi tartiiba qubee afaan Oromoo walumaagalatti sabboonummaa Oromummaa kolaasuu fi suuta suuta Qubee Afaan Oromoo haqanii Qubee Sabaan (Ge’ez) bakka buusuuf godhamu dhiyeenya kana saaxilamuun ifaadha. Shiri «Ijoolleen Oromoo Qubee Afaan Oromootiin (Latin) baratan dubbisu waan dadhabaniif qorannoon godhamee maddi rakkoo kanaa tartiiba Qubee Afaan Oromooti jedhamee ABCn gara LAGMtti jijjiiramuun isaa heddu waan nama gaddisiisuu fi nama qaanessuu jenna. Qorannoo godhame jedhamuu fi rakkoo dubbisuu dadhabuu barattoota Oromoo jidduu hariiroon bifa kamiiyyuu akka hinjirre qormaanni jeedhame…