March 21, 2019

Nelson Mandela Irraa Maal Barannaa?

Nelson Mandela

Obbo Baqalaa Jiraataan barreeffamee RBO akka Gulaalametti Gotichi Afrika Nelson Mandelan erga dhukkubsatee mana yaalatti deddebi’uu eegale irra kaasee hawasni adunyaa kanaa guutuun waa’ee isaa jala bu’ee hordofaa ture. Midiyalee beekamoon haala isaa duuka bu’ani adunyaadhaf ibsaa turan. Dhukkubsachunis ta’e duuti hiree namaa, kan nama biraa hin hafne yoo ta’eyyuu kan Mandelaa adda ture.  Hawwasni adunyaa kanaa du’a goota kanaa dhga’us ta’e arguu hin barbadne jechuun ni danda’ama.  Dhugadha namni akka Mandelaa silaa du’uu hin qabu. Otuu danda’amera ta’e fakkeenya qabsoo bilisummaa, nagaa, araaraa fi namoomaa ta’ee barabaraan jiraata ture. Garuu hangam jallatamaa ta’uyyuu nama ta’ee waan dhalateef qaamaan du’ee…

Ergaa Gulaalaa Imaammata ADO Ibsu

Official ODF Logo

Addi Demokiratawaa Oromoo ibsa waggaa haaraa bara 2014 baase keessatti bara Kana hojii gurguddaa lama akka isa eeggatu ibse, kunneenis haala ummata isaa keessatti qaamaan argamee qabsoo bilisummaa ittiin finiinsu mijeessuu fi  dirree saboota biroo wajjiin qabsoo ittiin qindeeffatu anjeessuu akka ta’e addeesse. Itti dabaluunis Addi Dimokiratawaa Oromoo  mul’ata isaa kana fiixaan baasuuf qaama kamuu  kan rakkoo biyya sanii furee biyya sana biyya saboota hundaa akka taatu barbaadu wajjiin hojjechuufis ta’e waliigaltee uumuuf qopha’aa tahuu ibse.

RBO – December 2013

Here you will find Radio Bilisummaa Oromoo programing for the month of December 2013.

ODF New Year Message

ODF Statement

As the year 2013 gives way to 2014, we, members of the Oromo Democratic Front (ODF), wish our fellow Oromo as well as all the other peoples of Ethiopia a Happy New Year! The launching of the ODF in 2013 heralded the entry of the decades-old struggle of our people for self-determination into a brand new phase. This re-articulation of the objectives of the Oromo struggle for self-determination is predicated on forging a close relation between our quest for our national rights and the struggle for same rights by all those living in our proximate environment. We proceeded from the…