March 21, 2019

Statement on the Mistreatment of Immigrants from Ethiopia in Saudi Arabia

OLF

We, members of the Oromo Democratic Front (ODF), strongly condemn all actions of brutality carried out against migrant workers from Ethiopia in the Kingdom of Saudi Arabia. Leave alone our fellow Oromos, we do not wish such dehumanizing, barbaric, and vicious violence being inflicted on any human being whatsoever.  Although officials of the Kingdom of Saudi Arabia have every right to ask foreigners to leave their country, it should be done in a civilized fashion where people are not dehumanized and abused. The Kingdom of Saudi Arabia, under the UN charter, has an obligation to observe and protect human rights…

Hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa

OLF

Cafaqaan, hidhaa fi ajjeechaan biyya Saudii-Arabiyyaa keessatti baqatoota Oromoo fi lammiiwwan  Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiru haal duree tokko malee daddaffiin dhabbatuu qaba! Ergaa Gulaalaa Imaammata ADO Ibsu Dhiheenya kana hawaasa Oromoo fi Ethiopia, akkasumas hawaasa saboota Afirka fi biyyoota sadaffaa sababa adda addaan biyyaa isaanii irraa ba’anii biyyoota arbaa adda addaa keessa jirtan irra miidhaan sukaneessaan yeroo gara yerootti  ga’aa jiru heedduu yaaddessaa ta’ee jira. Keessumaa mootummaan Saudi bifa baqaanis haa ta’u hojii barbaadannaa ykn sababa adda addaan dhaqanii biyya sana keessatti argamn irratti tarkaanfii gara jibinaa inni fudhachaa jiru seera mataa isaa baafatee qabuu kan mirga dhala namaa kabajuufi…

Walgahiin ADO biyya Canada

securedownload (7)

Walgahiin ADO biyya Canada magaalaa Edmonton Albertatti waamame milkiin xumuramee jira. Walgahiin ADO Sadaasa 9, 2013 marsaa ADO magaala Edmontoniin qindaawe qophaawe akeeka waamameef bakkaan gahuun xumuramee jiraachuu oduun achirraa madde mirkaneessee jira. Walgahiin ADO kun dhimmi inni irratti xiyyeeffate Oromoota magaalaa Edmontn fi naannawaa ishee jiraatan walitti fiduun bu’uureffama ADO dhuma Bitootessaa irraa eegalee hanga ammaatti dalagalee raawwataman ummataa fi deggertootaaf ibsuuf kan xiyyeeffate ture.  Bakka bu’aan marsaa ADO magaalaa Edmonton O/Elemoo Odaa simannaa keessaummootaaf godhanii jiru. Haasaa simannaa isaanitti dabalee sirna walgahiin guyyaa sanaa itti geggeffamu ibsuun, namni hunduu (kan dubbatuus kan dhaggeeffatuus) mirga wal qixatti qabaachuu fi…

Upcoming Events

Come back soon for more upcoming events….

RBO – October 2013

Here you will find Radio Bilisummaa Oromoo programing for the month of October 2013.

Tokkummaa keessatti qabsoo, Qabsoo keessatti Tokkummaa

Unity is Strength

Mata duree knaa nama gubbaa irra laaluuf jechoonni tokkummaa fi qabsoo jedhan jechoota waliif faallaa fakkaatu. Garuu nama gadi-faggeessee xiinxallee fi akkaataa sabootaa fi ummatoonni addunyaa itti jiraatanii guddatan hubateef tokkummaa fi qabsoon walii faallaa osoo hintayin tasumayyuu walkeessatti ykn walii wajjin jiraatan hubata. Tokkummaa fi qabsoon walmalee hinjiraatan. Sabni tokkos yoo tokkummaa hinqabaatin akka sabaatti jiraachuu hindanda’u. Akkasumas tokkummaa keessatti qabsoon yoo hinjiraatin guddatee fuulduratti warraaquu ykn tarkaanfachuu hindanda’u. Kana jechuun tokkummaan madda jireenna saba tokkoo yoo ta’u qabsoon ammoo madda guddinnaati. Saba tokko akka sabaatti jiraachisuu fi guddisuun karaa filmaata biraa hinqabne tawuu isaa qabsaa’otaa fi jaarmayoonni Oromoo…