March 21, 2019

Waltajjiin Marii Oromoo gara Adda Dimokraatawaa Oromootti Jijjiirame

ODF Begins MN

Baatiwwan kurnan darbaniif deemsa qabsoo bilisummaa Oromookaleessaa, kan har’aa fi borii irratti hawaasa Oromoo waliin maree gaggeessaakan ture WMO Bitootessa 25-27 bara 2013tti kora gaggeeffateen gara dhaabaattijijjiiramuu isaa Ibsa Labsaa isaa keessatti addeessee jira. Kora bu’ureessaa kana irrattis jiilotaa fi bakka bu’ootniWaltajjii Marii Oromoo biyyoota adda addaa irraa dhufani, bakka bu’oonnicaayaalee hawaasaa fi abbootii amantii, akkasumas beektotaa fi namootamuuxannoo qabsoo bara dheeraa qaban qabsaa’onni Oromoo irratti afeeramuun korribu’ureessaa kun sirna ho’aan gaggeeffame.