March 21, 2019

 • Official ODF Logo

  Ibsa Gaddaa Obbo Hundassa Waaqwayyaa

  Guraandhala 11, 2019 Ibsa Gaddaa obbo Hundasaa Waaqwayyaa Obbo Hundasaan abbaa isaa obbo Waaqawayyaa Lammeessaa fi harmee isaa adde Nagaasee Haroo irraa bara 1961, godina dhiha Shawaa, aanaa Midaa Qanyi, gammoojjii naannoo Obbee jedhamee beekamutti dhalate. Obbolaa dhiiraa sadii fi dubra lama qaba. Naannoon Midaaqeny jedhamtu dur Aanaa Calliyaa jala kan turte Magaalaan Geedoo jedhamti. Barumsa Fidala (qubee) qeesii baka Bixxillee jedhamtu irraa kaasee, Geedoo fi Amboon dabalatee rakkoo hedduu keessa darbuun mana barumsaa isaa sadarkaa lammaaffaa bara 1980 tti xumurate. Bara 1981 irraa hanga 1991 tti ganduma keessatti dhalateetti deebi’ee barsiisummaan tajaajilaa ture. Bara mootummaan dargii kufee dhaabni ABO…

 • Official ODF Logo

  Ibsa Koree ADO_Nov 29, 2018

  Ibsa Koree Giduu Adda Demokiraatawaa Oromoo Koreen gidduu Adda Dimokiraatawaa Oromoo walgahii addaa November 28-29 Finfinneetti qabaatee jira. Walgahii kana irrattis, imala qabsoo bilisummaa Oromoo kan waggoota shantaman darbee fi bakka har’a qabsichi irra ga’e gad-fageenyaan eega xiinxalee booda, lallaba kana baasuudhaan xumurame. Yaa saba Oromoo fi humnoota politikaa Oromoo! Bakka qabsoon bilisummaa Oromoo har’a irra jiru dur-hin jirre (unprecedented) ta’uu irratti yoo wal hubannoota cimaa qabaanne malee carraa waggaa dhiibba afur booda amma argame qisaasuun keenya ni mala jennee soda guddaa qabna. Kanaaf, namnii fi murni politikaa Oromoo hundi fi ilmaan sabichaa bal’aan, dhugaa ja’aan itti aansinee tarreessinu irratti…

 • Official ODF Logo

  ODF Statement on its delegation heading home

  A high level delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) has departed for home this afternoon for talks with the Ethiopian government. The ODF was formed in exile in 2013 with the hope of relocating at home among its people and conduct a nonviolent political struggle. After several years of relentless efforts to engage the Ethiopian government, the much anticipated day has arrived with great excitement. The Oromo Democratic Front (ODF) decided from its inception to pursue the path of nonviolent political struggle to defend the rights of the Oromo and other peoples, and secure freedom, justice, democracy, and prosperity…

 • Official ODF Logo

  የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ከኢትዮጲያ መንግስት ጋር ያደረገውን ንግግር ኣስመልክቶ መግለጫ

  የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ልኡካን እና የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር አመራር አባላት በሀገሪቷ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተስተዋሉ የመጡ የማሻሸያ ለውጦችን አስመልክቶ ከግንቦት 3-4፣ 2010 ዓም ውይይት ኣካሄደዋል። የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በቆየ ፅኑ አቋሙ በመመስረት እነዚህ የማሻሸያ እርምጃዎች እንዲሰፉ፣ እንዲገለብቱና ፣ ጥልቀት እንዲኖራቸው ያለውን ፍላጎት በድጋሜ ያረጋግጣል። የኢትዮጵያ መንግሥት ልኡካን በበኩሉ በሰላማዊ መንገድ ከሚታገሉት ሁሉ ጋር ለመወያየትና ለመደራደር ያለውን ዝግጅትና ቁርጠኝነት ኣብስሯል። ሁለቱም ልኡካን ከኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ጋር የተጀመረው ውይይት ለሰፊ ውይይት ፈር ቀዳጅ መሆኑን ኣስምረውበታል። ገና ብዙ የሚቀር ቢሆንም፣ ኦዴግ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግሥት በተወሰዱት የማሻሸያና የለውጥ እርምጃች ተበራቷል። በዚህም መሠረት እውነተኛ ፍትሓዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሃገራችን ዕውን እንዲሆን የሚመኙ በሃገር ቤትም ሆነ…

 • Official ODF Logo

  Statement by ODF on talks with the Ethiopian Government

  A high-level delegation of the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and a delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) held a fruitful discussion, from May 11-12, 2018, regarding the reforms currently unfolding in Ethiopia. Pursuant to its longstanding public position, the ODF reiterated its commitment to deepening and boadening the reforms and democratization process. The government delegation also expressed its enthusiasm to engage all those espousing nonviolent means of struggle. Both sides underlined that this discussion with the ODF is the beginning of a wider engagement. Although much needs to be done, the ODF is encouraged by…

Statements

Official ODF Logo

Ibsa Gaddaa Obbo Hundassa Waaqwayyaa

Guraandhala 11, 2019 Ibsa Gaddaa obbo Hundasaa Waaqwayyaa Obbo Hundasaan abbaa isaa obbo Waaqawayyaa Lammeessaa fi harmee isaa adde Nagaasee Haroo irraa bara 1961, godina dhiha Shawaa, aanaa Midaa Qanyi, gammoojjii naannoo Obbee jedhamee beekamutti dhalate. Obbolaa dhiiraa sadii fi dubra lama qaba. Naannoon Midaaqeny jedhamtu dur Aanaa Calliyaa jala kan turte Magaalaan Geedoo jedhamti. Barumsa Fidala (qubee) qeesii baka Bixxillee jedhamtu irraa kaasee, Geedoo fi Amboon dabalatee rakkoo hedduu keessa darbuun mana barumsaa isaa sadarkaa lammaaffaa bara 1980 tti xumurate. Bara 1981 irraa hanga 1991 tti ganduma keessatti dhalateetti deebi’ee barsiisummaan tajaajilaa ture. Bara mootummaan dargii kufee dhaabni ABO…

Official ODF Logo

Ibsa Koree ADO_Nov 29, 2018

Ibsa Koree Giduu Adda Demokiraatawaa Oromoo Koreen gidduu Adda Dimokiraatawaa Oromoo walgahii addaa November 28-29 Finfinneetti qabaatee jira. Walgahii kana irrattis, imala qabsoo bilisummaa Oromoo kan waggoota shantaman darbee fi bakka har’a qabsichi irra ga’e gad-fageenyaan eega xiinxalee booda, lallaba kana baasuudhaan xumurame. Yaa saba Oromoo fi humnoota politikaa Oromoo! Bakka qabsoon bilisummaa Oromoo har’a irra jiru dur-hin jirre (unprecedented) ta’uu irratti yoo wal hubannoota cimaa qabaanne malee carraa waggaa dhiibba afur booda amma argame qisaasuun keenya ni mala jennee soda guddaa qabna. Kanaaf, namnii fi murni politikaa Oromoo hundi fi ilmaan sabichaa bal’aan, dhugaa ja’aan itti aansinee tarreessinu irratti…

Official ODF Logo

ODF Statement on its delegation heading home

A high level delegation of the Oromo Democratic Front (ODF) has departed for home this afternoon for talks with the Ethiopian government. The ODF was formed in exile in 2013 with the hope of relocating at home among its people and conduct a nonviolent political struggle. After several years of relentless efforts to engage the Ethiopian government, the much anticipated day has arrived with great excitement. The Oromo Democratic Front (ODF) decided from its inception to pursue the path of nonviolent political struggle to defend the rights of the Oromo and other peoples, and secure freedom, justice, democracy, and prosperity…

Official ODF Logo

የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ከኢትዮጲያ መንግስት ጋር ያደረገውን ንግግር ኣስመልክቶ መግለጫ

የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ልኡካን እና የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር አመራር አባላት በሀገሪቷ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየተስተዋሉ የመጡ የማሻሸያ ለውጦችን አስመልክቶ ከግንቦት 3-4፣ 2010 ዓም ውይይት ኣካሄደዋል። የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር በቆየ ፅኑ አቋሙ በመመስረት እነዚህ የማሻሸያ እርምጃዎች እንዲሰፉ፣ እንዲገለብቱና ፣ ጥልቀት እንዲኖራቸው ያለውን ፍላጎት በድጋሜ ያረጋግጣል። የኢትዮጵያ መንግሥት ልኡካን በበኩሉ በሰላማዊ መንገድ ከሚታገሉት ሁሉ ጋር ለመወያየትና ለመደራደር ያለውን ዝግጅትና ቁርጠኝነት ኣብስሯል። ሁለቱም ልኡካን ከኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኦዴግ) ጋር የተጀመረው ውይይት ለሰፊ ውይይት ፈር ቀዳጅ መሆኑን ኣስምረውበታል። ገና ብዙ የሚቀር ቢሆንም፣ ኦዴግ በቅርቡ በኢትዮጵያ መንግሥት በተወሰዱት የማሻሸያና የለውጥ እርምጃች ተበራቷል። በዚህም መሠረት እውነተኛ ፍትሓዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በሃገራችን ዕውን እንዲሆን የሚመኙ በሃገር ቤትም ሆነ…