October 21, 2017

 • Book Cover Final_Front cover

  NEW BOOK: The Journey of Oromo Struggle and ODF’s Vision

  THE JOURNEY OF OROMO STRUGGLE AND ODF’S VISION The Oromo Struggle In The 21St Century A NEW BOOK COMING SOON A book titled, “The Journey of Oromo Struggle and ODF’s Vision; The Oromo Struggle In the 21st Century” will soon be published and available on the market. The book revisits the long road the Oromo Struggle has travelled and assesses where it is today in seven parts and forty one chapters. It incorporates the vision set by the founders of the struggle, how Oromo nationalists and leaders interpret it today and, what is being offered as a better vision for…

 • Book Cover Final_Front cover

  KITAABA HAARAYA: Imala Qabsoo Oromoo Fi Mul’ata ADO

  IMALA QABSOO OROMOO FI MUL’ATA ADO Qabsoo Bilisummaa Oromoo Bifa Jaarraa 21ffaan Gaggeessuu KITAABA HAARAYA DHIHEENYATTI MAXXANFAMEE DHIHAATU Kitaabni mata duree, “Imala Qabsoo Oromoo fi Mul’ata ADO jedhu dhihenyatti maxxnfamee dubbisaaf dhihaachuuf jiraachuu isaa yeroo ibsinu gammachuun. Kitaabni kun Imala dheeraa Qabsoon Bilisummaa Oromoo keessa darbee sadarkaa ammaarra ga’e irratti hundaa’ee kan qophaawe yoo ta’u, kutaa torbaa fi boqonnaa afurtamii ja’atti qoodamee dhihaate. Kitaabni Kun mul’ata qabsa’onni Oromoo ganama yeroo manaa ba’an qabatanii ka’an, qabsa’onni har’aa kan harkaa qabanii fi egeree Oromoof mul’ata irra wayyaa jedhamee akeekame hunda walitti qabatee kan dhihaatee dha. Haaluma kanaan kutaa jalqabaa kitaaba kanaa keessatti…

 • Official ODF Logo

  በ”የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ” አማካይነት በኦሮሚያ እና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተፈፀመዉን ወረራ በማስመልከት ከኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የተሰጠ መግለጫ

  ባለፉት ሦስት ዓመታት ዉስጥ በሕወሐት የሚመራዉና ለስሙ “የኢትዮጵያ መንግሥት ነኝ” የሚለዉ ገዢ ቡድን የተስፋፊዉን የሶሚሊያ መንግሥት የ“ታላቋ ሶማሊያ” ምሥረታ ህልም ዕዉን ለማድረግ እንደሚሠራ የሚያመለክቱ የተለያዩ ደባዎችን “አስተዳድረዋለሁ” በሚለዉ የኦሮሞ ሕዝብ ለይ እየፈፀመ መሆኑን በግልፅ አሣይቷል፡፡ እንደሚታወቀዉ የኦሮሚያን መሬት እና ሌሎች የአካባቢዉ ግዛቶችን አጠቃሎ “ታላቋን ሶማሊያ“ የመመሥረት ሙከራ የተጀመረዉ በዚያድባሬ ዘመነ መንግሥት ነበር፡፡ የ“ታላቋ ሶማሊያ” ምሥረታ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ፣ በኬንያ እና በጂቡቲ ግዛቶቸ ዉስጥ የሚኖሩትን የሶማሊኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በወታደራዊ ኃይል በማንበርከክ እነዚህ ሕዝቦች የሰፈሩበትን መሬት ወደ ሶማሊያ ግዛት ለማጠቃለል የታለመ እንደነበረ አይዘነጋም፡፡ ይህ የ“ታላቋ ሶማሊያ” ህልም እንግዲህ በምሥራቅና ምዕራብ ሐረርጌ፣ በባሌ፣ በአርሲ፣ በጉጂ እና በቦረና የሚኖሩትን የኦሮሞ ብሔር አባላት እስከነመሬታቸዉ “ሶማሌ አቦ“…

 • Official ODF Logo

  Waamichaa ADO Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf

  Weeyraraa “Liyuu Poolisiin” Mootummaa Naannoo Somaalee Biyyaa Oromoo fi Ummataa Oromoo irraatti Geessisaa Jiru Daddaffiin Dhaabuf Waamichaa ADO Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf: Bara sadeen dabaran kana keessa akka argaa jirrutti abjuun Somaaliyaa Guddittii (Greater Somalia) dhugoomsuu ykn daangaa naannoo Somalia baldhifachuu, gargaarsa mootummaa TPLFn hogganamuun dhugoomaa akka jiru ifaa dha. Akka beekamutti imammaanni lafaa Somalee baldhifachu mootummaa Ziyaad Barreen eegale. Abjuun Somaaliyaa Guddittii kun yaada ummata Afaan Somaalee dubbatu, kan Itoophiyaa, Kenyaa fi Jibuutii keessa jiraatan hunda mootummaa Somaaliyaa Guddittii keessatti walitti qabuu fi lafaa naannoo sana dhuunfachuu ture. Abjuun kun imaammata Oromoota Kutaalee Harargee Bahaa fi Dhihaa,…

 • Official ODF Logo

  ODF Statement on EPRDF Proclamation on Oromia special rights on Addis Ababa (Finfinne)

  The Council of Ministers of the Ethiopian federal government released a statement on the long overdue legal assertion regarding the rights of the Oromia state on the capital. After careful reading and examination of the contents of the statement, we fail to see any substantial legal remedy that addresses the concern and the demand of the Oromo people. Contrarily, some of the rights that the statement tries to list are universal rights and basic freedoms that every citizen of a given country should have enjoyed in the first place and do not need a new proclamation. Moreover, we find the…

Statements

Official ODF Logo

በ”የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ” አማካይነት በኦሮሚያ እና በኦሮሞ ሕዝብ ላይ የተፈፀመዉን ወረራ በማስመልከት ከኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የተሰጠ መግለጫ

ባለፉት ሦስት ዓመታት ዉስጥ በሕወሐት የሚመራዉና ለስሙ “የኢትዮጵያ መንግሥት ነኝ” የሚለዉ ገዢ ቡድን የተስፋፊዉን የሶሚሊያ መንግሥት የ“ታላቋ ሶማሊያ” ምሥረታ ህልም ዕዉን ለማድረግ እንደሚሠራ የሚያመለክቱ የተለያዩ ደባዎችን “አስተዳድረዋለሁ” በሚለዉ የኦሮሞ ሕዝብ ለይ እየፈፀመ መሆኑን በግልፅ አሣይቷል፡፡ እንደሚታወቀዉ የኦሮሚያን መሬት እና ሌሎች የአካባቢዉ ግዛቶችን አጠቃሎ “ታላቋን ሶማሊያ“ የመመሥረት ሙከራ የተጀመረዉ በዚያድባሬ ዘመነ መንግሥት ነበር፡፡ የ“ታላቋ ሶማሊያ” ምሥረታ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ፣ በኬንያ እና በጂቡቲ ግዛቶቸ ዉስጥ የሚኖሩትን የሶማሊኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች በወታደራዊ ኃይል በማንበርከክ እነዚህ ሕዝቦች የሰፈሩበትን መሬት ወደ ሶማሊያ ግዛት ለማጠቃለል የታለመ እንደነበረ አይዘነጋም፡፡ ይህ የ“ታላቋ ሶማሊያ” ህልም እንግዲህ በምሥራቅና ምዕራብ ሐረርጌ፣ በባሌ፣ በአርሲ፣ በጉጂ እና በቦረና የሚኖሩትን የኦሮሞ ብሔር አባላት እስከነመሬታቸዉ “ሶማሌ አቦ“…

Official ODF Logo

Waamichaa ADO Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf

Weeyraraa “Liyuu Poolisiin” Mootummaa Naannoo Somaalee Biyyaa Oromoo fi Ummataa Oromoo irraatti Geessisaa Jiru Daddaffiin Dhaabuf Waamichaa ADO Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf: Bara sadeen dabaran kana keessa akka argaa jirrutti abjuun Somaaliyaa Guddittii (Greater Somalia) dhugoomsuu ykn daangaa naannoo Somalia baldhifachuu, gargaarsa mootummaa TPLFn hogganamuun dhugoomaa akka jiru ifaa dha. Akka beekamutti imammaanni lafaa Somalee baldhifachu mootummaa Ziyaad Barreen eegale. Abjuun Somaaliyaa Guddittii kun yaada ummata Afaan Somaalee dubbatu, kan Itoophiyaa, Kenyaa fi Jibuutii keessa jiraatan hunda mootummaa Somaaliyaa Guddittii keessatti walitti qabuu fi lafaa naannoo sana dhuunfachuu ture. Abjuun kun imaammata Oromoota Kutaalee Harargee Bahaa fi Dhihaa,…

Official ODF Logo

ODF Statement on EPRDF Proclamation on Oromia special rights on Addis Ababa (Finfinne)

The Council of Ministers of the Ethiopian federal government released a statement on the long overdue legal assertion regarding the rights of the Oromia state on the capital. After careful reading and examination of the contents of the statement, we fail to see any substantial legal remedy that addresses the concern and the demand of the Oromo people. Contrarily, some of the rights that the statement tries to list are universal rights and basic freedoms that every citizen of a given country should have enjoyed in the first place and do not need a new proclamation. Moreover, we find the…

Official ODF Logo

Jijjiira tartiiba Qubee Afaan Oromoo illaalchisse ibsa ADO

Kufuu fi masheennuu sirna barnoota TPLF-EPRDFiif Qubeen Afaan Oromoo itti hin gaafatamu! Jijjiira tartiiba Qubee Afaan Oromoo illaalchisse ibsa ADO Duulli dhoksaadhaan sirnaa fi tartiiba qubee afaan Oromoo walumaagalatti sabboonummaa Oromummaa kolaasuu fi suuta suuta Qubee Afaan Oromoo haqanii Qubee Sabaan (Ge’ez) bakka buusuuf godhamu dhiyeenya kana saaxilamuun ifaadha. Shiri «Ijoolleen Oromoo Qubee Afaan Oromootiin (Latin) baratan dubbisu waan dadhabaniif qorannoon godhamee maddi rakkoo kanaa tartiiba Qubee Afaan Oromooti jedhamee ABCn gara LAGMtti jijjiiramuun isaa heddu waan nama gaddisiisuu fi nama qaanessuu jenna. Qorannoo godhame jedhamuu fi rakkoo dubbisuu dadhabuu barattoota Oromoo jidduu hariiroon bifa kamiiyyuu akka hinjirre qormaanni jeedhame…